צוואה

משרדנו מתמחה בין היתר בהכנת צוואות לרבות עתירות לביטול צוואות בעת הצורך.

אין אדם יודע את יום פקודתו ועל כן ישנה חשיבות לעריכת צוואה אשר תכלול הוראות מפורשות בדבר רכושו ודרך חלוקת עזבונו.

צוואה יכולה להביא למניעת סכסוכי יורשים, מניעת טענות מידועים/ידועות בציבור והגנה מפני מרמה, כך שהעיזבון יחולק לפי רצון האדם וללא מלחמות מיותרות בבתי משפט בין היורשים השונים.

ישנם מספר סוגים של צוואות:

  1. צוואה בכתב יד:

צוואה שערוכה בכתב ידו של המנוח בחתימתו, בו מורה הוא מה ייעשה לאחר מותו.

הבעייתיות בצוואה זו הינה כי אין כל עד לצוואה זו וכי זו לא נבדקת ע"י עורך דין המומחה לצוואות, דבר שיכול לעיתים להביא לבטלות הצוואה.

  1. צוואה בעדים:

זו הצוואה הנפוצה ביותר, ובדרך כלל צוואה זו נערכת במשרד עורכי דין, כאשר משרדנו מתמחה בעריכת צוואות אלו. צוואה בפני עדים הינה צוואה אשר נחתמת על מול 2 עדים לכל הפחות ובה מצהיר המצווה כי זוהי צוואתו, ובהתרשם כי צוואה זו היא רצון המצווה, חותמים העדים על צוואה זו גם כן. ישנה חשיבות כי צוואה זו תיערך על ידי מומחה לעריכת צוואות ועל מנת שצוואה זו תהא תקפה במלואה, שכן ישנם סייגים רבים אשר לא ניתן להכליל בצוואות כגון ציווי לטובת עדים, ציווי הנוגד את תקנת הציבור ועוד

  1. צוואה בפני נוטריון:

ניתן להצהיר על צוואה בפני גורם מוסמך כגון שופט, רשם או נוטריון.

עו"ד אודי גנון הינו נוטריון ועל כן עורך ומאשר צוואות שכאלו באופן תדיר.

  1. צוואה בעל פה:

מדובר במקרים בהם אדם רואה עצמו לפני מוות, על כן רשאי הוא לצוות בעל פה אל מול 2 עדים מה ייעשה בעיזבונו. על העדים לרשום בזכרון דברים את הנאמר ולחתום על כך לרבות הפקדת זכרון דברים אצל הרשם לענייני ירושה.

צוואה זו בטלה לאחר חודש מיום הציווי וככל שהאדם המצווה עודנו בחיים.

  1. צוואה הדדית:

בנוסף לצוואות אלו ישנה האפשרות לערוך צוואה הדדית.

צוואה הדדית הינה צוואה בה בני זוג עורכים צוואה האחד לטובת השני, קרי הבעל מוריש לאשתו ואילו אשתו מורישה לו, כאשר במותם מצווים הם את רכושם עתידית לילדיהם בד"כ.

בצוואה זו לא ניתן לשנות את הוראות הצוואה ללא הודעה מראש, ובוודאי לא ניתן לשנות אותה לאחר פטירת מי מבני הזוג.

צוואה זו מתאימה לבני זוג אשר יחסיהם טובים ותקינים, ובכך ישנה וודאות כי שני בני הזוג מתואמים בניהם מה ייעשה לאחר מותם חו"ח, ומחוייבים הם הדדית בצוואות שלהם האחד כלפי השני, וללא אפשרות שינוי חד צדדי.

בנוסף לעריכת צוואות, משרדנו מתמחה בבחינת צוואות לאחר הפטירה, ובעת הצורך עתירות לבטלות צוואה או התנגדות לצו קיום צוואה, וזאת במקרים בהם הצוואה אינה כשרה או שהמצווה לא היה כשיר לצוות בעת עריכת הצוואה, לרבות בדיקה של השפעה בלתי הוגנת על המצווה.

למידע נוסף ניתן לקיים פגישת ייעוץ במשרדנו לרבות עיון בחוק הירושה ותקנות הירושה.

 עורך דין לענייני ירושות וצוואות

במידה ואדם אינו משאיר אחריו צוואה, העיזבון שלו יחולק בהתאם למפתח האמור בחוק הירושה משנת 1965. מדובר בחלוקה שנראית על פניה הוגנת וצודקת וזאת בהתאם למעגלי הקרבה המשפחתיים שיתוארו מייד. יחד עם זאת, למרות ההגינות העומדת בבסיס החוק, החלוקה אינה נכנסת לפרטים של העיזבון אלא לאופן הכללי, ובנוסף לכך אינה מאפשרת לאדם לתת ביטוי לרצונו כפי שקורה בצוואות – למשל להוריש את הדירה לאחד, את העסק לאחר, להעביר כספים לעמותה יקרה לליבו וכיוצא בזאת.

המפתח של חוק הירושה מתקדם כאמור לפי מעגלי קרבה ומי שנמצא במעגל הראשון הוא בן הזוג של הנפטר והילדים שלו, כאשר הילדים מקבלים מחצית אחת ובן הזוג מקבל מחצית אחרת. יחד עם זאת, במרבית המקרים בן הזוג הנותר מקבל גם את החצי שלו וגם את החצי של בן הזוג שנפטר, ולכן מקבל למעשה שלושה רבעים והילדים מקבלים רבע. בן הזוג הוא גם היורש של המיטלטלין ושל המכונית. יחד עם זאת, אם לנפטר אין ילדים, בן הזוג הנותר יהיה זכאי לחלק של שני שליש מתוך העיזבון והשאר עובר אל ההורים והאחים של הנפטר, ואם אין ילדים, הורים או אחים, בן הזוג זכאי לקבל את כל העיזבון.

מעבר לכך, חוק הירושה קובע פתרונות למצבים נוספים, למשל אם אין בן זוג ויש ילדים הם יתחלקו באופן שווה בעיזבון, ואם אין ילדים או בן זוג יחלקו בעיזבון ההורים והאחים של הנפטר. אם אין בכלל יורשים לרבות נכדים, עוברת הירושה לניהול על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, האחראי לשמור עליה לתקופה ממושכת המאפשרת ליורשים להופיע ולקבל את חלקם, ואחרי כמה שנים אם אין כל תביעה עובר העיזבון לרשות המדינה.

כאמור, אחת הבעיות המרכזיות עם חוק הירושה הינה שאין האדם קובע את חלוקת העיזבון שלו כראות עיניו ולא נותנת ביטוי לערכיו, לטעמו ולהעדפותיו. כאן טמונה חשיבות הצוואה המאפשרת לו למשל להוריש את כל הדירה לבן הזוג הנותר, להחליט שאחד הילדים מקבל חלק גדול יותר בעיזבון וכן הלאה. כמובן שיש להסתייע בשירותי עורך דין המתמחה בצוואות וירושות על מנת לכתוב צוואה שתהיה תקפה וחוקית, ותקטין את הסיכון לסכסוך ירושה והתנגדויות.  

בקשות לצווי קיום צוואה וירושה

עורך דין לענייני צוואות וירושות מטפל גם בכל הקשור לבקשות המוגשות לרשם הירושה לצורך קיום צוואות וירושות. אומנם מדובר בפרוצדורה טכנית מעיקרה אך היא עדיין מחייבת היכרות ובקיאות, אימותים של חתימות, הצגת מסמכים שונים ומילוי נכון של הטפסים השונים. אם אתם מעוניינים להגיש בקשה לקיום צוואה, עורך דין לענייני צוואה יכול לעשות עבורכם באמצעות פנייה אל לשכת הרשם גם דרך האינטרנט. אפשרות זו פתוחה עבור צוואות שכבר הופקדו בידי הרשם או לכל הפחות נמצאות כעת בידיכם באופן מקורי. 

כמו כן ניתן לפנות אל הרשם לענייני ירושה באופן ישיר כאשר לפנייה זו צריך לצרף תעודות פטירה של יורשים שכבר נפטרו, תעודת פטירה של המנוח, קבלות על תשלומי אגרות, מילוי של הטופס עצמו, תצהירים על הסתלקות מירושה במידה וקיימים יורשים מסתלקים ועוד.

 מכאן והלאה העניינים עוברים לטיפולו של הרשם לענייני ירושה שבודק ומאמת את כל המסמכים והנתונים שהוגשו. במידה ואין צורך בהוספת מסמכים ותצהירים מתפרסמת הודעה בעיתונות שעבורה אתם משלמים אגרה. המטרה של ההודעה היא לאפשר לאנשים בעלי עניין להיות ערים לכוונה להוציא צו קיום צוואה ולהתנגד לכך. אם מוגשת התנגדות או שישנה בעייתיות בצוואה או בזהות היורשים, העניינים יוצאים מידיו של הרשם לענייני ירושה ועוברים לטיפולו של בית המשפט. כעת חלוקת העיזבון מוקפאת עד החלטת בית המשפט לענייני משפחה.

תהליך דומה מתקיים גם במקרה של בקשות לצווי ירושה, כלומר לחלוקת עיזבון מבלי שקיימת צוואה. שוב הנתונים נבחנים על ידי הרשם, מתפרסמת הודעה וניתנת שהות של שבועיים להגשת התנגדויות. ראוי לציין כי גם כאן ניתן לפנות אל הלשכה הרלוונטית לפי מקום המגורים של האדם שנפטר על ידי הגעה פיזית או דרך אתר האינטרנט, כאשר הגשות דרך האינטרנט מעניקות הנחה מסוימת על האגרה.

סכסוכים בצוואות וירושות

סכסוכים עקב צוואות וירושות אינם נדירים ומלווים בכאב, בפגיעה במרקם המשפחתי וביחסים שנרקמו לאורך שנים. חשוב להדגיש שהסתייעות בשירותי עורך דין צוואות וירושות לכתיבת צוואה מפחיתה מאוד את הסיכון לבעיות כאלו. סכסוך שכיח מתגלע כאשר אחד מהיורשים מרגיש שהצוואה שהותיר נפטר אחריו מקפחת אותו, בין אם מדובר בכספים או בנכסים אחרים. במצב זה, הדרך העדיפה להתמודד היא לפנות אל עורך דין לענייני צוואות וירושות אשר יבצע תהליך גישור. אולם אם הצדדים אינם מסוגלים להגיע להסכמות ולהיות בתקשורת, יהיה צורך להעביר את העניינים לטיפולו של בית המשפט לענייני משפחה.

חשוב להדגיש כי ההוכחה שמדובר בצוואה פסולה איננה קלה ולכן יש לפנות אל עורכי דין לענייני צוואות וירושות שיש להם ניסיון רב בתחום. יתכן שאחד היורשים חש מקופח ובצדק מבחינתו, אך כל עוד מדובר בצוואה העומדת בתנאי החוק, בית המשפט לא יקבל טענות על קיפוח וחוסר הגינות. מה שכן יתקבל בבית המשפט הן טענות המראות שיש בצוואה פסול אמיתי, כגון מצב קוגניטיבי, נפשי או פיזי של הנפטר בעת כתיבת הצוואה או אמירתה בעל פה, כאשר נפל פגם בשיקול דעתו ובהבנתו את הדברים.

טענה נוספת של בית המשפט יכול לקבל היא שהמוריש לא היה מודע באופן מספיק טוב להיקף הנכסים שיהיו מצויים בעיזבון שיותיר אחריו, או שלא הבין בדיוק מי יהיו היורשים. כמו כן ישנה טענה להשפעה בלתי הוגנת, כלומר שאחד היורשים או יותר הפעילו על הנפטר לחצים לא הוגנים, למשל בניתוק הקשר איתו או בהפסקה של תמיכה שניתנה לו.

מעבר לכך, סכסוכים סביב צוואות וירושות נסובים סביב נושאים נוספים, למשל סביב ידועים בציבור כאשר ילדי הנפטר מתנגדים לחלקו של בן הזוג הנותר הידוע בציבור. ואולם, בכל מקרה חשוב לזכור כי סכסוכים אלו מובילים לפגיעה קשה בקשרים המשפחתיים, ולכן כל עוד הדבר אפשרי עדיף לפתור זאת דרך תקשורת והגעה להסכמות עם עורך דין צוואות וירושות המתמחה בתחום. גם למי ששוקל לפנות לבית המשפט ולהגיש התנגדות לקיום צוואה או ירושה חשוב לזכור שהוכחת פסול בצוואה אינה פשוטה ושיש לקבל סיוע מקצועי כבר מתחילת הדרך.

ולבסוף, כפי שאמרנו הדרך הטובה ביותר להימנע מבעיות קשות היא לבצע את הפעולות המקדימות בצורה חכמה, כלומר לערוך צוואה מבעוד מועד עם עורך דין הדואג לכך שתהיה חוקית, תקפה ובטוחה נגד התנגדויות כאלו ואחרות.

צרו איתנו קשר היום

מלאו פרטים לתיאום פגישת ייעוץ: