מעצר ימים לצרכי חקירה

כאשר נעצר חשוד בעבירה כלשהי, אזי לקצין משטרה ישנה הסמכות להורות על מעצר החשוד למשך 24 שעות וזאת לשם חקירה בעניינו.
ככל שהחקירה לא מסתיימת בזמן זה, וקיים חשש לשיבוש הליכי חקירה א מסוכנות לציבור, תדרוש המשטרה להאריך את מעצרו של החשוד למשך מספר ימים לשם חקירת הפשע אשר בוצע.

במסגרת בקשה זו, על המשטרה להגיש בקשה לבית המשפט באזור תחנת המשטרה החוקרת, לפרט את פרטי החשוד, את פרטי החשדות כנגדו וכן פירוט פרוצדורלי נוסף.
לשם הארכת מעצר זו, יתקיים דיון בבית משפט השלום ובמסגרת דיון זה יחקור הסנגור את החוקר המשטרתי ועל מנת לשחרר את החשוד, ובית המשפט יבחן את הדברים להלן:
1. האם ישנו חשד סביר כי החשוד ביצע את העבירה, ולו לכאורה.
2. ככל שישנן ראיות לכאורה, האם החשוד מסוכן לציבור, לרכוש או לאדם כלשהו באופן ספציפי.
3. האם ישנו חשש לשיבוש הליכי חקירה.
4. האם ישנו חשש להימלטות מן הדין.
5. האם ניתן להסתפק בתנאים מגבילים כגון מעצר בית וערבויות.

בנוסף, כמובן ישנה משמעות רבה לחומרת העבירה, וככל שהעבירה חמורה יותר כך בדרך כלל ייעצר החשוד, ובכפוף לקיומו של חשד סביר.
כמו כן, ישנה משמעות לעבר הפלילי של החשוד ונסיבות האירועים המתוארים בחשדות כנגדו.
הארכת מעצר לימי חקירה הינה במצטבר עד ל30 ימים מקסימום ולאחריהם יש צורך באישור היועץ המשפטי לממשלה.

צרו איתנו קשר היום

מלאו פרטים לתיאום פגישת ייעוץ: