ירושה

משרדנו בעל התמחות ייחודית בדיני הירושה, לרבות הוצאת צווי ירושה, התנגדות לצוואות, עריכת צוואות, ניהול עיזבונות, אפוטרופסות ועוד.
כאשר אדם הולך לעולמו, עיזבונו מתחלק על פי צוואתו האחרונה של המנוח, ובהיעדר צוואה על פי חוק הירושה.

אין ספק כי כאשר קיימת צוואה, בדרך כלל אין מחלוקת בדבר עיזבון המנוח, אלא אם כן ישנה חוסר חוקיות בצוואה, או שמא השפעה בלתי הוגנות, חוסר כשרות לצוות צוואה וכמורחב בפרק על הצוואות.
כאשר אין צוואה, הירושה מתחלקת על פי חוק הירושה, כאשר אשת המנוח או בעל המנוחה יורשים מחצית מחלקו של המנוח/מנוחה, ואילו המחצית הנותרת מתחלקת בין הילדים של המנוח/ה.
ככל שהמנוח לא היה נשוי אזי ילדיו יורשים הכל בחלקים שווים, וכאשר אין ילדים או צאצאיהם אזי הוריו הינם יורשים בעת פטירת המנוח, ראשית יש להגיש בקשה לצו ירושה, כאשר בבקשה זו יש לרשום היטב מיהם יורשי המנוח וחלקם בירושה, ובקשה זו מוגשת לרשם לענייני ירושה, בדרך כלל על ידי עורך דין.

הרשם לענייני ירושה ובטרם מכריז על צו ירושה, מפרסם את קיום הבקשה דנן בעיתונים יומיים כאשר למאן דהוא ישנה האפשרות להתנגדות לצו הירושה תוך 14 ימים מיום הפרסום לכל הפחות. ככל שישנה התנגדות לבקשה לצו ירושה, אזי התיק עובר לבית המשפט לענייני משפחה לשם בחינת ירושת המנוח.

במסגרת הבקשה לצו ירושה, היורשים רשאים לבקש בהסכמה מהרשם לענייני ירושה מינויו של מנהל עיזבון, אשר יביא לחלוקת כלל העיזבון, וזאת בדרך כלל במקרים בהם העיזבון הינו משמעותי וקיומם של יורשים רבים.

יורשי העיזבון בטרם קבלת חלקם בעיזבון נדרשים לשאת בכלל חובות המנוח (ועד גובה חלקם בעיזבון), ולא יהיו חשופים הם לתביעות.
ככל שלמנוח/מנוחה היו קטינים בעת פטירתם, אזי העיזבון יהא חב במזונות הקטינים ועל פי החלטת בית המשפט בדבר גובה המזונות, כמו גם לעיתים במזונות אישה.
העיזבון חב לעיתים גם בחוב כתובה של אשת המנוח, ותלוי בסכום הירושה. ניתן לעיין בחוק הירושה לשם קבלת מידע נוסף לרבות פגישה במשרדנו.

צרו איתנו קשר היום

מלאו פרטים לתיאום פגישת ייעוץ: