הצעת פשרה והסדרים

מעבר לאפשרות של הליך פשיטת רגל, ישנה אפשרות לפיה החייב יכול להציע לנושיו הצעת פשרה והסדרים בצורת סכום כסף שיוביל להסדר נושים, וזאת תחת חסות בית המשפט. וזאת על פי האפשרויות כדלקמן:

הסדר חובות טרם מתן צו כינוס
במקרה זה החייב מבקש להציע הסדר לנושיו ומבלי שיוכרז כפושט רגל ו/או שנכסיו יכונסו, ועל פי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל. במקרה זה החייב מציע הצעה של סכום או אחוז מסויים לשם סילוק כלל חובותיו, תוך עיכוב הליכי גבייה ועד הכרעה בבקשה.

הסדר חובות לאחר מתן צו כינוס
ניתן להציע פשרה או הסדר גם לאחר מתן צו כינוס וזאת על פי סעיף 33 לפקודת פשיטת הרגל. בשלב זה החייב החל בהליך פשיטת רגל אך טרם הוכרז כפושט רגל, ויכול הוא להציע הצעה כסכום או אחוז מהחוב ולשם מחיקת כלל חובותיו.

הסדר חובות לאחר הכרזה כפושט רגל
ניתן להציע הצעה לשם סילוק החובות כסכום או אחוז מהחוב גם לאחר הכרזה על החייב כפושט רגל ולשם סילוק כלל חובות החייב.
יודגש כי כלל ההצעות לעיל נבחנות על ידי בית המשפט ובעלי התפקיד המנויים על ידו. לשם העמקת הידע ניתן לעיין בפקודת פשיטת הרגל ולהגיע לייעוץ במשרדנו.

צרו איתנו קשר היום

מלאו פרטים לתיאום פגישת ייעוץ: