הסדרי ראייה

חשיבות רבה קיימת לקשר שבין ההורים לבין ילדיהם, ולשם כך נדרש בית המשפט או בית הדין להורות על הסדרי ראייה ראויים בין ההורה שאינו משמורן לבין ילדיו.
בדרך כלל הסדרי הראייה המתבקשים הינם באופן זמני, שכן בדרך כלל קיימת דחיפות להסדרי ראייה זמניים אלו ומיד עם הפרידה.
לשם כך נעזר בית המשפט ובית הדין בלשכת הרווחה במקום מגורי הקטין, וככל שניתן לעשות כן וזאת באופן דחוף ועל מנת שיהיו המלצות זמניות להסדרי הראייה.
לעיתים, וכשאין בעיה משמעותית, ייתכן ובתי המשפט ובתי הדין יורו על הסדרי ראייה זמניים אלו ללא המלצות הרווחה וכסעד זמני ומיידי.

עם הזמן, וככל שמתקבלים תסקירים בדבר בני הזוג וילדיהם, מתגבשים הסדרי ראייה קבועים, אשר תלויים בהורים וביכולתם כמו גם בגיל הקטינים ובטובתם.
הנטייה הינה בסופו של דבר כי הקטינים ישהו אצל ההורה שאינו משמורן פעמיים בשבוע וכל סוף שבוע שני, ואף עם לינה בימים אלו, ולאחר בחינת הגורמים המקצועיים והמלצותיהם, ובהתחשב בגיל הקטינים.

במקרים חריגים בהן עולות ספקות בדבר יכולת ההורים, ייתכן ואלו יישלחו לבחינת מסוגלות הורית ע"י גורמי מקצוע – אשר יתנו המלצותיהם בדבר מקום מגורי הילדים, המפגשים עם הוריהם וכן דרכי טיפול המתאימים למשפחה הספציפית שבפניהם.

חשוב להדגיש כי לעיתים עולה התופעה כי בני זוג פוגעים אחד השני על גבם של הקטינים, בין אם בהסתה ובין אם במניעת הסדרי ראייה, כאשר היחידים שנפגעים הינם הקטינים, ויש למגר תופעה זו.
לשם בחינה מעמיקה של אפשרויות המשמורת, הסדרי הראייה והפרמטרים לבחינתם, הנכם מוזמנים לייעוץ במשרדנו.

צרו איתנו קשר היום

מלאו פרטים לתיאום פגישת ייעוץ: