דיני עבודה

משרדנו מייצג הן עובדים והן מעסיקים בדיני עבודה על כלל ההיבטים תוך בחינת כלל הזכויות של העובד לרבות תביעות לשם קבלת זכויותיו כגון זכויותיו הפנסיוניות, פיצויים, שעות נוספות, הלנת שכר וכיוצ"ב כנגד המעסיק והן מתן הגנה למעסיק מעובדים לרבות תביעת מעסיק כלפי עובד.
דיני עבודה דנים במערכת היחסים שבין עובד ומעביד ובאים להסדיר ולגשר בין הצדדים כך שכל צד ידע זכויותיו וחובותיו במערכת זו.
עובדים רבים אינם מודעים לכלל זכויותיהם המגיעים להם מכוח יחסים אלו, וכך גם מעבידים רבים אינם מודעים לזכויות עובדים שעליהם לשלם ובכך מונעים מהעובדים את קבלת זכויותיהם וחשופים לתביעות משפטיות.

עובדים רבים בענפים שונים אינם מודעים לזכויותיהם על פי דין ובעיקר בענפים המסדירים באופן פרטני בצווי הרחבה את הזכויות והחובות החלים על מעסיקים, ובאופן נפרד מהחוק הכללי.
דיני העבודה הינם נרחבים ומסדירים בין היתר את זכויות האישה העובדת , דיני הפנסיה , פיצויים ,שעות מנוחה, דמי חופשה, תשלום ימי חגים , דמי הבראה ושכר מינימום המקובל בענפים שונים בתחום.
רבים מהמעסיקים מנצלים את העובדה שהעובדים אינם מודעים לחוק ואף הם אינם מודעים לחלק מהזכויות שעליהם לשלם לעובדים ובכך אינם משלמים את משכורת העובד כראוי ואת זכויותיו על פי דין.

לעיתים חברות יורדות מנכסיהם ועובדים רבים מוצאים עצמם מפוטרים ומבלי ששולמו להם זכויותיהם הסוציאליות, כאשר בעלי החברה מותירים את החברה פתוחה ברשם החברות וזו ממשיכה לפעול רק למראית עין. במצב דברים זה העובדים אינם יכולים לקבל את זכויותיהם הסוציאליות המגיעים להם עקב הפיטורין, אך יחד עם זאת קיימת האפשרות לפנות לאפוטרופוס הכללי הכונס הרשמי ולהגיש בקשה לפירוק החברה, כך במידה ובית המשפט יכריז על החברה כחברה פושטת רגל, יוכלו העובדים לפנות למוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת סכום ניכר מזכויותיהם הסוציאליות.

תחום דיני העבודה הינו תחום נרחב המאפשר מעבר לתביעת החברה לתבוע גם את העומדים מאחוריה, קרי בעלי המניות ו/או המנהלים של החברה. בשנים האחרונות בית המשפט מודע לניסיונות רבים של בעלי מניות לנצל את היות חברתם אישיות משפטית נפרדת ובכך מחליפים חברות ומתחמקים מתשלום חובות ובפרט תשלום זכויות סוציאליות של עובדים אשר פוטרו.
כיום ניתן לתבוע גם את בעלי המנויות העומדים מאחורי החברה ולחייבם בחוב המתבקש בכפוף לתנאים המנויים בחוק.

לשם בחינת זכויותיכם, ניתן לפנות למשרדנו לפגישת ייעוץ.

צרו איתנו קשר היום

מלאו פרטים לתיאום פגישת ייעוץ: